My KA(Kalam Ajaib)

"Satu-satunya yang saya perlukan adalah waktu,alangkah hebatnya jika saya dapat membeli waktu-waktu yang terluang."

My KA(Kalam Ajaib)

"Kekurangan kepercayaan kepada diri sendiri, sering kali menjadi sebab kegagalan manusia.Teman adalah hadiah yang kita berikan kepada d...