Kalam Ajaib for Today

Saturday, September 25, 2010 0 comments
"Kalau nyata bahawa harta benda tidak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahawa kesusahan yang menimpa orang kaya, serupa dengan kesusahan yang menimpa orang miskin."
~Hamka

0 comments:

FACEBOOK COMMENT