Kalam Ajaib for Today

Thursday, November 18, 2010 0 comments
"Perkataan sahabat yangg jujur lebih besar harganya daripada harta benda yg diwarisi nenek moyang."
~Ali bin Abi Thalib

0 comments:

FACEBOOK COMMENT