Kalam Ajaib for Today

Friday, January 21, 2011 0 comments
"Saya telah mempelajari kehidupan lelaki-lelaki agung dan wanita-wanita terkenal, dan saya menemukan bahawa mereka yang mencapai puncak kejayaan adalah mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di hadapan mereka dengan segenap tenaga, semangat, dan kerja keras."
~Harry S.Truman

0 comments:

FACEBOOK COMMENT