Kalam Ajaib for Today

Wednesday, June 22, 2011 0 comments
"Memohon doa kepada Tuhan adalah laksana samudera yang dapat mencapai setiap sudut pantai keperluan hidup manusia."

0 comments:

FACEBOOK COMMENT