My KA(Kalam Ajaib)

Sunday, September 4, 2011 0 comments
"Lelaki itu ibarat bank. Tanpa wang yang banyak, mereka tidak akan menghasilkan daya tarikan."

"Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest."

0 comments:

FACEBOOK COMMENT