My KA Peribahasa Blog(Kalam Ajaib)

Thursday, May 10, 2012 0 comments
" Bagaimana acuannya, begitulah kuihnya "
( Bagaimana gaya bahasanya, begitulah peribadi tuannya )

0 comments:

FACEBOOK COMMENT